Bygga förändringsförmåga

Ett allt växande förändringstryck från omvärlden ställer höga krav på en organisations förmåga att vara följsam med sin omgivning. Att vara förändringskompetent ger en klar konkurrensfördel.

I vissa organisationer är det lättare att navigera i en förändring, i andra blir det oförutsedda tvära kast och i värsta fall stopp i förändringen. Det kostar inte bara pengar utan också ett stukat förtroende bland medarbetarna. Det kan handla om ledarnas förmåga att leda, kulturella barriärer eller arbetssätt som saknas. Det är flera delar som tillsammans skapar förändringsförmågan. Tyvärr finns inga genvägar för att skapa en hållbar förändringskraft. Det är ett långsiktigt engagemang att nå dit. På Improviate hjälper vi dig att se över utgångsläget för att därefter tillsammans skapa en strategi framåt som på ett medvetet sätt bygger den förändringskraft som behövs. Steg för steg. Vill du veta hur det går till?

Kontakta oss